ما در شرکت آرکاسایمپ خدمات GIS (سیستم های اطلاعات جغرافیایی) را در دو بخش توسعه سامانه های اطلاعات مکانی و مدل سازی و تحلیل های مکانی ارائه می‌دهیم. 

توسعه پایگاه داده و نرم‌افزارهای اطلاعات مکانی به منظور ذخیره‌سازی و مدیریت این اطلاعات با امکان دسترسی از انواع محیط‌های نرم‌افزاری صورت می‌گیرد. طراحی، بهینه و پیاده‌سازی درست این پایگاه‌ها منجر به تسهیل مدیریت و دسترسی سریع و بهره‌برداری بهینه از اطلاعات مورد نیاز می‌شود.
اطلاعات بیشتر …

از تجزیه و تحلیل محاسباتی الگوهای جغرافیایی برای پیدا کردن مسیرهای بهینه و مطلوب، انتخاب محل‌های مناسب، مدلسازی پیش‌بینی پیشرفته استفاده می‌شود. در واقع تجزیه و تحلیل مکانی در مرکز تکنولوژی سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) قرار دارد و هدف نهایی آن است.
اطلاعات بیشتر …

درخواست مشاوره رایگان

 

به مشاوره

نیاز دارید؟

با ما تماس بگیرید

و سوال خود را از یک کارشناس بپرسید

* Fields marked with * are mandatory.