تصاویر ماهواره‌ ای رزولوشن طیفی بالا هر چند نسبت به تصاویر رزولوشن بسیار بالا و بالا قدرت تفکیک مکانی کمتری دارند اما اطلاعات طیفی ارزشمندی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند.
اگر می‌خواهید تغییر عوارض بزرگ را در طول زمان بررسی کنید، تصاویر ماهواره ای با رزولوشن طیفی بالا بهترین گزینه هستند.

سفارش تصاویر ماهواره ای رزولوشن طیفی بالا

ASTER | LandSat | OHS | Sentinel

سایر داده های ماهواره ای