تصاویر ماهواره ای و نقشه برداری کاداستر

کاربرد تصاویر ماهواره ای در تهیه نقشه های کاداستر و ثبت زمین

 کاداستر و ثبت زمین به روندی گفته می‌شود که در آن اموال غیر منقول شامل ملک، زمین، آپارتمان و غیره ثبت می‌شود البته در بعضی از کشورها مانند سوئیس حتی اموال غیر منقول شامل خودرو نیز ثبت می‌شوند.

به عبارتی نقشه برداری ثبتی، به نوعی از نقشه‌ برداری‌ گفته می‌شود که ارزش حقوقی داشته باشد و بتوان بر اساس مرزهای آن، سند مالکیت صادر کرد.

عملیات تهیه نقشه‌ های ثبتی(کاداستر) معمولا شامل موارد زیر می‌شود:

  • تهیه نقشه از تمام و یا قسمتی از شهرها
  • تهیه نقشه از روستاها
  • تهیه نقشه از زمین‌ها و املاک در شهرها و روستاها
  • تهیه نقشه از مزارع و مراتع

Read More