تفاوت مدل رقومی DTM ،DSM و DEM چیست؟

مدل رقومی ارتفاع، مدل رقومی زمین، و مدل رقومی سطح اصطلاحاتی هستند که به کرات مورد استفاده قرار می‌گیرند و از آنجا که ترجمه آنها در زبان فارسی ممکن است چندان رسا نباشد بعضی اوقات به اشتباه به جای یکدیگر به کار رفته و تفاسیر غلطی حاصل می‌شود. در این نوشته به کمک مثال سعی می‌‌کنیم تفاوت‌های این سه مدل را روشن کنیم.

DEM: مدل رقومی ارتفاع (Digital Elevation Model)

DTM: مدل رقومی زمین (Digital Terrain Model)

DSM: مدل رقومی سطح (Digital Surface Model)

 

Read More
مدل رقومی ارتفاع تولید شده از تصویر ماهواره ای

از کدام تصاویر ماهواره ای می‌توان DEM استخراج کرد؟

از تصاویر ماهواره ای می‌توان DEM با دقت‌های متفاوتی از ۱ تا چند متر تولید کرد. این DEM ها در ترکیب با تصاویر ماهواره ای رزولوشن بالا، مدل های سه بعدی بسیار زیبایی از منطقه تولید می‌کنند که می‌تواند راهگشای بسیار خوبی برای مهندسین در برنامه‌ریزی و مدیریت لوجستیک پروژه‌ها و فعالیت‌های میدانی در محیط کامپیوتر باشد. پیش‌بینی و جانمایی کریدورهای برداشت‌های ژئوفیزیکی، نقشه برداری، جاده، سایت های عمرانی و سایر فعالیت های عمرانی و زمین شناسی از طریق این مدل‌ها می‌تواند انجام پذیرد.

مدل رقومی ارتفاع
منابع تولید DEM بنا بر مشخصه‌های پروژه‌ها می‌تواند متنوع باشد، اما برای نواحی دور که منابع و داده‌های ناچیزی موجود است، تهیه DEM از تصاویر ماهواره ای بهترین و به‌صرفه‌ترین روش است.  DEMها می‌توانند به صورت اتوماتیک از تصاویر ماهواره ای استریو (Stereo) تهیه شده از سنجنده‌هایی مانند GeoEye-1، WordView-1، WordView-2، IKONOS، Pleiades، Spot-6 ،Spot-7 و ASTER استخراج شوند.

Read More