لیدار یا فتوگرامتری

لیدار یا فتوگرامتری؟ همه آنچه که باید بدانید!

با پیشرفت‌های اخیر در زمینه نقشه برداری پهپادی، نقاط ضعف و تصورات اشتباهی در مورد لیدار و فتوگرامتری به وجود آمده است. در واقع، این دو تکنولوژی با وجود شباهت‌های زیاد، تفاوت‌های ظریفی با هم دارند. بنابراین، دانستن این مطالب که آنها محصولات متفاوتی تولید می‌کنند و در شرایط مختلفی داده اخذ می‌کنند و مهمتر از همه، برای اهداف مختلفی استفاده می‌شوند، امری ضروری است.

Read More