عمق سنجی

عمق سنجی با تصاویر WorldView-2

عمق سنجی چیست؟ عمق سنجی به مطالعه عمقی زیر آب از جمله اقیانوسها، رودخانه‌ها، جریان‌های آبی و دریاچه‌ها گفته می‌شود. اصطلاح «عمق سنجی» در اصل به عمق آب نسبت به سطح آب اشاره دارد، اگر چه به معنای «توپوگرافی زیر آب» یا شکل زمین های زیر آب نیز است. همانطور ... ادامه مطلب