ماهواره های مشاهدات زمینی

غول های تجاری تصویربرداری ماهواره ای کدام اند؟

تاریخچه تصویربرداری ماهواره ای

در طول سالهای اولیه‌ی سفر به فضا، تنها کشورهای عضو ایستگاه فضایی اجازه توسعه و ارسال ماهواره ها را داشتند. هر دو مجموعه فضایی ایالات متحده آمریکا و مجموعه فضایی شوروی با استفاده از خلبانان نظامی به عنوان فضانوردان در این راستا عمل می‌کردند. در طول این دوره، شرکت های تجاری تصویربرداری ماهواره یا اپراتورهای خصوصی وجود نداشتند و هیچ سازمان خصوصی قادر به طراحی و ساخت ماهواره نبود.

در دهه ۱۹۸۰، آژانس فضایی اروپا، شرکت Arianespace که اولین شرکت ماهواره ای تجاری در جهان است را تاسیس کرد. در دهه ۱۹۹۰، دولت روسیه اکثر سهام خود را به سرمایه گذاران خصوصی RSC Energia فروخت(اگرچه بخش فضایی روسیه در سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۴ مجدداً راه‌اندازی شد). این رویدادها برای اولین بار به سازمان های خصوصی اجازه طراحی، توسعه و ارائه خدمات راه‌اندازی ماهواره ای را داد. بدین ترتیب شروع دوره ماهواره های خصوصی و تجاری را بایستی اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ دانست.

Read More