بازدید رئیس محترم سازمان فضایی ایران از شرکت آرکا

بازدید رئیس محترم سازمان فضایی ایران از شرکت آرکا

در روز دوم خرداد ماه، نشست صمیمانه‌ای با حضور رئیس محترم سازمان فضایی ایران، رئیس محترم پژوهشگاه فضایی ایران و چند تن دیگر از مسئولین محترم این سازمان به همراه مدیریت و اعضای شرکت مدیریت و پردازش اطلاعات مکانی آرکا در محل این شرکت برگزار شد.

بازدید رئیس محترم سازمان فضایی ایران از شرکت آرکا

در این نشست رئیس محترم سازمان فضایی ایران، جناب آقای دکتر براری به همراه رئیس محترم پژوهشگاه فضایی ایران، جناب آقای دکتر صادقی نائینی به تبیین چالش‌ها و چشم‌اندازهای پیش‌روی صنعت فضایی و سنجش از دور کشور پرداخته و نقش شرکت‌های خصوصی در این زمینه را بسیار مهم و خطیر دانستند.

Read More