مقایسه تصاویر لندست ۸ و ۷

ماهواره های لندست از سال ۱۹۷۲ میلادی شروع به اخذ تصویر از سطح زمین کرده‌اند. تصاویر لندست با کیفیت بالا و به صورت چند طیفی در دسترس است. با توجه به چندین دهه تصویربرداری ماهواره های لندست، میلیونها تصویر با پوشش جهانی در آرشیو وجود دارد.

ماهواره های لندست که توسط سازمان ملی هوانوردی و فضانوردی آمریکا(ناسا) طراحی شده و در مدار زمین قرار گرفته‌اند شامل چند نسل هستند. 

ماهواره landsat8

ماهواره های لندست ۲،۱ و ۳ را ماهواره های نسل اول و ماهواره های ۴ و ۵ را ماهواره های نسل دوم می‌نامند. لندست ۱ و ۲ و ۳ دارای سنجنده های MSS و RBV بودند. لندست ۴ و ۵ به ترتیب در سالهای ۱۹۸۲ و ۱۹۸۲ پرتاب شدند و دارای سنجنده‌های TM و MSS بودند. نسل سوم این ماهواره ها با پرتاب لندست ۷ در ۱۵ آوریل ۱۹۹۹ با مجهز شدن به سنجنده‌ ای به نام نقشه بردار موضوعی پیشرفته(ETM+) ادامه یافت.

Read More