دشت سیرجان

چالش عکس ده ساله: فرونشست دشت سیرجان

در سال‌های اخیر، پدیده فرونشست بسیاری از دشت‌های ایران را در معرض خطرات جدی قرار داده است. در این مطلب، وضعیت دشت سیرجان را به عنوان نمونه‌ای از چندین دشت در معرض خطر مورد بررسی قرار داده‌ایم. 

در شکل بالا، تصویر سمت راست نقشه نرخ فرونشست در بازه زمانی ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ حاصل از اعمال تکنیک تحلیل سری زمانی تداخل­ سنجی رادار روزنه مصنوعی بر داده­ های ماهواره ­ای راداری ENVISAT ASAR از منطقه دشت سیرجان را نشان می­‌دهد. شکل سمت چپ، نقشه نرخ فرونشست در طول سال ۲۰۱۷ حاصل از اعمال همان تکنیک بر داده ­های راداری Sentinel-1 را مشخص می­‌کند. در این بازه زمانی تقریبا ۱۰ ساله بالاترین نرخ فرونشست از ۲۸ سانتی­متر در سال به ۱۷ سانتی­متر در سال کاهش پیدا کرده است. کاهش نرخ فرونشست به معنای کاهش ظرفیت آبخوان برای ذخیره بارش‌های آتی و در نتیجه از دست رفتن منابع آب زیرزمینی در آینده است. بهره­‌برداری بیش از حد، از سفره‌­های آب زیرزمینی منطقه دشت سیرجان به منظور آبیاری باغ‌های پسته باعث بروز فرونشست جدی در این دشت شده است.