کاربرد تصاویر ماهواره ای در برنامه ریزی شهری

کاربرد تصاویر ماهواره ای در برنامه‌ریزی شهری در برخی از کشورها که عدم دسترسی به نقشه های قابل اعتماد، یک محدودیت جدی برای توسعه در بسیاری از بخش‌هاست، به‌ویژه در زمینه توسعه شهری و روستایی، برنامه‌ریزی، مدیریت، استخراج و استفاده متعادل از منابع طبیعی و محیط زیست اهمیت می‌یابد. از آنجایی که داده های سنجنده ماهواره لندست از سال ۱۹۷۲ در دسترس قرار گرفت، اطلاعات ارزشمندی در چهار دهه اخیر از منابع زمینی جمع‌آوری شده است. امروزه، نقشه های تهیه شده از تصاویر ماهواره ای(apSatellite Image M) در انواع برنامه‌های کاربردی در بسیاری از رشته‌ها، از جمله در کشاورزی، جنگل‌داری، برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای، برنامه‌ریزی زیرساخت‌ها، و یا فعالیت‌های دیگر، که در آن‌ها اطلاعات به‌روز از حقایق، وضعیت چشم‌اندازها و شرایط تغییرات مهم است استفاده می‌شوند.

Read More