سیستم های اطلاعات مکانی و بانکداری

کاربرد سیستم های اطلاعات مکانی در صنعت بانکداری

تقریبا تمامی اطلاعات بانک‌ها، داده های مکان محور هستند لذا تحلیل درست و به‌هنگام این داده‌ها نقش مهمی در موفقیت طرح‌های بنیادی بانک بازی می‌کند. بانک‌ها و دیگر موسسات ارائه‌دهنده خدمات مالی از قبیل شرکت‌های بیمه، به طور مدام با این سوال اساسی روبرو هستند که مشتریان آنها در چه موقعیتی قرار دارند و چه می‌خواهند و بانک چگونه می‌تواند آنها را پیدا و جذب کند و به بهترین نحو ممکن به آنها خدمات مورد نیازشان را عرضه نماید. فاکتورهای زیادی در جذب و نگهداشت طیف وسیعی از مشتریان در وسعت مکانی قابل توجهی از کشور تاثیرگذار است. سیستم های اطلاعات مکانی(جغرافیایی) GIS به بانکها کمک می‌کند تا به درک بهتر و موثرتری از داده ها و فاکتورهای تاثیرگذار در موفقیت خود دست یابند.

Read More