021-88427868   

مطالب تخصصی

مدل سازی و ارزیابی ذخیره
مطالب تخصصی

لزوم توجه به دانش زمین آمار در مطالعات ارزیابی منابع و ذخایر معدنی

مقایسه آمار کلاسیک با زمین آمار

در بررسی‌های آمار کلاسیک، نتایج به‌دست‌آمده از اندازه‌گیری نمونه‌ها مستقل از موقعیت فضایی آن‌ها مورد تحلیل قرار می‌گیرد. بنابراین مقدار یک کمیت در یک نمونه، هیچ‌گونه اطلاعاتی در مورد مقدار آن کمیت در نمونه‌های دیگر با فواصل مختلف به دست نمی‌دهد. درحالی‌که در زمین‌آمار علاوه بر مقدار یک کمیت معین در یک نمونه، موقعیت فضایی نمونه نیز مورد توجه است. به‌عبارت‌دیگر می‌توان بین مقادیر مختلف یک کمیت در جامعه نمونه‌ها، و فاصله و جهت قرارگیری نمونه‌ها نسبت به هم ارتباط برقرار کرد. عدم توجه کافی به همین تفاوت به ظاهر کوچک بین زمین آمار و آمار کلاسیک، می تواند منجر به افزایش عدم قطعیت نتایج مطالعات مدل سازی و تخمین منبع معدنی شود.

برخی اشتباهات رایج

مطالعه متغیر ناحیه ای مستلزم دانش و آگاهی نسبت به شرایط و ویژگی های خاص این متغیر است و هرگونه سهل انگاری یا کوتاهی در زمینه پردازش، تحلیل و ارزیابی این متغیر می تواند به نتایجی به دور از واقعیت منجر شود و منبع معدنی اقتصادی را به منبعی غیر اقتصادی و یا بالعکس تبدیل کند.

به عنوان نمونه از طریق مطالعات آنالیز ساختاری، قانونمندی تغییرات مقادیر اندازه‌گیری شده در شیب و امتدادهای مختلف تعیین شده و به‌وسیله اعمال قانونمندی به‌دست‌آمده در تخمین سایر نقاط، می­توان دقیق‌ترین تخمین ممکن را برای متغیر تحت مطالعه به دست آورد. اشتباه در محاسبه واریوگرام تجربی و یا مدل برازش داده شده بر این واریوگرام می تواند عدم قطعیت مدل خروجی را به شدت افزایش دهد.

اشتباه رایج دیگر در این مطالعات در انتخاب روش تخمین و همچنین لحاظ نمودن پارامترها و الزامات هر یک از روش هاست. به عنوان نمونه در مطالعه عناصری همچون طلا، مس، فسفر و … که بخش عمده ای از نمونه های بدست آمده از گمانه ها شامل مقادیر عیار پایین بوده و به عبارت دیگر متغیر مورد نظر تابع توزیع لگاریتمی دارد، امکان استفاده از روش های معمول زمین آماری وجود نخواهد داشت. در مطالعاتی از این دست می بایست از روش تخمین لاگ کریجینگ استفاده کرد. اولین لازمه این روش تخمین استفاده از مدل واریوگرام لگاریتمی است و به هیچ عنوان نمی توان از مدل واریوگرام معمولی در تخمین این عناصر استفاده کرد. نتایج مطالعات انجام شده نشان می دهد تنها با انجام همین اشتباه به ظاهر ساده، بیشینه عیار عنصر مورد نظر بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت.

انجام چنین اشتباهی از دو منظر منجر به ارائه نتایج به دور از واقعیت خواهد شد. در حالت اول عنصری همچون طلا و یا مس مورد مطالعه قرار میگیرد، با فرض کاهش بیشینه مقادیر عیاری در مدل تخمین زده شده و از دست دادن چارک بالای داده ها، زون پرعیار منبع معدنی که از دیدگاه اقتصادی بسیار مهم است مورد کم تخمینی قرار گرفته و ممکن است حتی توجیه اقتصادی ادامه فعالیت معدنکاری را نیز با تردید مواجه کند. در حالت دیگر عنصری مزاحم همچون فسفر در کانسارهای آهن مورد مطالعه قرار گرفته و بلوک هایی با چارک بالای عیاری مورد کم تخمینی قرار میگیرند. در این حالت زونی که از منظر عنصر مزاحم در وضعیت نامطلوبی قرار دارد با تخمینی اشتباه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در حالی که اگر تخمین با دقت و کیفیت مناسبی صورت می پذیرفت شاید این زون به دلیل عیار بالای عنصر مزاحم از محدوده قابل طراحی معدن حذف می شد.

مدلسازی

با توجه به اینکه مطالعات ارزیابی و تخمین منبع معدنی مرحله آغازین طراحی معدن است، هرگونه عدم قطعیت در این مرحله به مراحل بعدی فرآیند معدنکاری تسری پیدا خواهد کرد. اشتباه در تخمین مقادیر عیاری منجر به محاسبات اقتصادی اشتباه، طراحی اشتباه محدوده معدنکاری و دسترسی ها و در نهایت طراحی اشتباه سیستم فرآوری خواهد شد. در نهایت نیز خروجی این اشتباهات جریان نقدینگی معدن را با مشکل مواجه خواهد کرد.

مطالب تخصصی, وبلاگ

نظارت بر منابع آبی و زمینی با استفاده از تصاویر ماهواره ای رزولوشن بالا

رودخانه‌ ها و دریاچه‌ ها بخش مهمی از چرخه هیدرولوژیکی آب را تشکیل داده و یک منبع مهم برای زندگی بر روی زمین می‌باشند. تولید محصولات کشاورزی و توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها وابسته به منابع آبی هر کشور و مدیریت درست آن است.  نقشه‌ برداری سطوح آبی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و سنجش از دور، نقش مهمی در نظارت بر تالاب‌ ها، ارزیابی سیل، برآورد سطح آب منطقه و مدیریت منابع آبی دارد. با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و سنجش‌ از دور می‌توان منابع آبی را ازنظر کیفی و کمی مورد بررسی قرارداد.

استفاده از روش‌ های سنتی و اطلاعات زمینی برای پایش و ارزیابی منابع آبی سطح زمین بسیار وقت‌ گیر و هزینه‌بر بوده و در اغلب موارد برآورد ضعیفی از مقدار آب موجود در منطقه را به دست می‌دهد. استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و فناوری سنجش‌ از دور با توجه به کاهش وقت، هزینه، انجام محاسبات گوناگون و تکرارپذیری در فصول و زمان‌ های مختلف بسیار به‌ صرفه و معقول است. برای مثال انواع مختلف آب در تصاویر RGB به صورت بصری قابل شناسایی می باشند. اما اطلاعات باندهای طیفی در تصاویر ماهواره ای برای بازیابی پارامترهای کیفی آب ضروری می باشند. بدست آوردن ضریب برگشت پذیری رسوبات معلق و ضریب جذب مواد رنگی آلی محلول آبی از این باندها، تولید مدل های بهتر از طیف بازتابی را برا ی بررسی کیفیت آب ممکن می سازد.

ادامه مطلب

عمق سنجی-worldview2-باند لبه ابی
مطالب تخصصی, وبلاگ

عمق سنجی با تصاویر WorldView-2

عمق سنجی چیست ؟

عمق سنجی مطالعه عمقی زیر آب از جمله اقیانوسها، رودخانه ها، جریان های آبی و دریاچه ها می باشد. اصطلاح ” عمق سنجی” در اصل به عمق اآب نسبت به سطح آب اشاره دارد، اگر چه به معنای “توپوگرافی زیرآب” یا شکل زمین های زیر آب نیز هست. همانطور که نقشه های توپوگرافی ویژگی های سه بعدی (یا ناهمواریهای) خشکی ها را نشان می دهند، نقشه های عمق سنجی نیز نشان دهنده ناهمواریهای زیر آب هستند. تغییرات در ارتفاع کف آبها با خطوط رنگی و کانتورها به نام منحنی میزان های های عمقی نمایان شود.

عمق سنجی پایه و اساس علم هیدروگرافی است که ویژگی های فیزیکی سطح و عمق آب را اندازه گیری می کند. اطلاع از اجزای زیر آب به منظور انجام فعالیت هایی نظیر کشتیرانی، لایروبی، قراردهی خطوط لوله و کابل، تعیین نقاط پر خطر ساحلی، مطالعات هیدرولوژیکی، تهیه نقشه های جنس بستر، اطلاع از زیستگاه های دریایی، جهت کاربرد در امور محیط زیست، نظامی و مهندسی و نظایر آن ضرورت دارد .بدین منظور بایستی متدهایی به وجود می آمد تا با استفاده از آن به این هدف دسترسی پیدا کرد.

ادامه مطلب

کشف ماری جوانا با پهپاد
مطالب تخصصی

شناسایی مکان های کشت و پرورش ماریجوانا با استفاده از پهپاد

ماریجوانا ماده مخدر غیرمجاز در دنیا است که روز به روز استفاده از آن در میان جوانان گسترده تر شده است. در سال ۲۰۱۵، بیش از ۱۱ میلیون جوان بین ۱۸ تا ۲۵ ساله از ماریجوانا استفاده می کرده اند که این تعداد همچنان رو به افزایش می باشد. پرورش این ماده مخدر به دو صورت داخلی و خارجی انجام می گیرد که هر دو روش با استفاده از سنسورهای طیفی خاص و تکنولوژی پهپاد ها قابل شناسایی می باشند. در حال حاضر  با پرواز پرنده های بدون سرنشین بر روی مناطق مسکونی و شهری، مزارع و زمین های کشاورزی، امکان شناسایی مکان های کشت و پرورش ماریجوانا برای نیروهای پلیس فراهم گردیده است.

ادامه مطلب

پلت فرم-ماهواره ای-دیجیتال گلوب-پلنت-ایرباس-platform satellite
مطالب تخصصی

غول های تجاری تصویربرداری ماهواره ای کدام اند؟

مقدمه:

در طول سالهای اولیه ی سفر به فضا، تنها کشورهای عضو منابع فضایی اجازه توسعه و ارسال ماهواره ها را داشتند. هر دو مجموعه فضایی ایالات متحده آمریکا و مجموعه فضایی شوروی با استفاده از خلبانان نظامی به عنوان فضانوردان در این راستا عمل می کردند. در طول این دوره، شرکت های تجاری تصویربرداری ماهواره با اپراتورهای خصوصی در دسترس نبوده و هیچ سازمان خصوصی قادر به طراحی و ارائه ماهواره نبود.

در دهه ۱۹۸۰، آژانس فضایی اروپا، شرکت Arianespace  که اولین شرکت ماهواره ای تجاری در جهان است را، تاسیس کرد، . در دهه ۱۹۹۰، دولت روسیه اکثر سهام خود را به  RSC Energia سرمایه گذاران خصوصی فروخت (اگرچه بخش فضایی روسیه در سال های ۲۰۱۳-۲۰۱۴ مجدداً راه اندازی شد). این رویدادها برای اولین بار به سازمان های خصوصی اجازه طراحی، توسعه و ارائه خدمات راه اندازی ماهواره ای را داد. بدین ترتیب شروع دوره ماهواره های خصوصی و تجاری را بایستی اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ دانست.

ادامه مطلب

آتش سوزی در گرینلند-sentinel2a
تازه ها, مطالب تخصصی, وبلاگ

آتش سوزی در گرینلند

در اواخر ژانویه ۲۰۱۷، آتش سوزی (در منطقه ای با پوشش گیاهی ترکیبی از چمنزار، درختچه و …) در غرب گرینلند، حدود ۱۵۰ کیلومتری شمال شرقی شهر Sisimiut ، دومین شهر بزرگ گرینلند، آغاز شد. آتش سوزی در این منطقه معمولا نادر است و اطلاعات کافی در مورد علت این آتش سوزی وجود ندارد. اما آتش سوزی برای چند هفته ادامه داشت و در نهایت در اواسط ماه آگوست پس از بارش باران پایان یافت. مساحت منطقه آسیب دیده ۲۳٫۵ کیلومتر مربع بوده است که در مقایسه با بسیاری از آتش سوزی های اخیر در اروپا و غرب ایالات متحده آمریکا و کانادا کوچک می باشد. اما هنوز هم برای موقعیت غرب گرینلند این اندازه قابل توجه است.

ادامه مطلب

مطالب تخصصی

نقشه چشم انداز زمین های کشاورزی

کشاورزی در حال حاضر ۳٫۸٪ به تولید ناخالص داخلی در جهان کمک می کند، هرچند که سهم آن در طیف کشور های مختلف به طور گسترده ای (۰٪ -۶۰٪) متفاوت است. پیش بینی می شود که جمعیت جهان از ۵/۷ میلیارد در سال ۲۰۱۷ به ۱۵/۹ میلیارد تا سال ۲۰۴۰ افزایش می یابد. و واضح است که این افزایش جمعیت باعث افزایش نیازهای غذایی می شود.

تخمین زده می شود که حدود ۴۰ درصد تولید مواد غذایی بالقوه هر سال توسط حشرات، بیماری های گیاهی و بلایای طبیعی ویران می شود، در حالیکه ۶۹ درصد از آب شیرین جهان برای رشد این محصولات مورد استفاده قرار می گیرد. با افزایش تقاضا ازیک سو، و منابع محدود از سوی دیگر، بخش کشاورزی به دنبال روش های کارامد برای ارزیابی، طبقه بندی و نظارت بر تغییرات محصولات و زمین های کشاورزی می باشد.

روش های سنجش از دوری

زمین، کاربری زمین و تغییرات آنها در چشم اندازهای کشاورزی، از نظر مساحت و تعداد کلاسهای طبقه بندی می تواند با استفاده از تکنیک های سنجش از دور ارزیابی شود. این اطلاعات برای ارزیابی محیط زیست و اکوسیستم مورد نیاز است و به عنوان داده های ورودی برای نقشه برداری و مدل سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

ادامه مطلب

مطالب تخصصی

تصاویر ماهواره ای و انواع آن

نقش و اهمیت ماهواره ها به نحوی است که دیگر جزء لاینفک زندگی بشر امروز محسوب می شوند. هیچ گاه حیات بشری به اندازه امروز به گردش این قمرهای مصنوعی وابسته نبوده است. تصاویر ماهواره ای بخشی مهمی از خدمات ماهواره ها محسوب می شوند. این نوشتار بطور جامع و کامل به بررسی تصاویر ماهواره ای و انواع آن از جهات مختلف پرداخته است.

تاریخچه:

عمده تغییرات در زمینه سنجش از دور  بین سال های ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۰ اتفاق افتاده است. امروزه بسیاری از ماهواره ها، با ابزارهای مختلف سنجش از دوری، سطح زمین را پایش می کنند.  این ماهواره ها و برنامه های مربوط به آنها ریشه در ماهواره‌های  CORONA و Landsat  در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ دارند.

در دهه ۱۹۶۰ آمریکا از طریق ماهواره‌های جاسوسی CORONA شروع به جمع‌آوری اطلاعات نمود. که هم اکنون نیز با استفاده از ماهواره های پیشرفته Keyhole ادامه دارد. در سال ۱۹۷۲ ناسا اولین ماهواره ارزیابی منابع زمینی را با چهار باند طیفی به فضا پرتاب کرد که بعدها تحت عنوان لندست شناخته شد.  این ماهواره همچنان از طریق نوع پیشرفته تر خود، مجهز به سنجنده با هفت باند طیفی درحال انجام ماموریت است. از این سال بود که تصویربرداری از حالت آنالوگ خارج شد و بصورت رقومی درآمد که دریچه‌ای جدید برای پردازش تصویر و نهایتاً تعبیر و تفسیر آن‌ها به روی بشر گشوده شد.

ادامه مطلب

مطالب تخصصی

کاربرد تصاویر ماهواره ای در مدیریت کشاورزی

کاربرد تصاویر ماهواره ای در مدیریت کشاورزی

با افزایش فشار جمعیت در سراسر جهان و نیاز به افزایش تولید محصولات کشاورزی، یک نیاز ضروری برای بهبود مدیریت منابع کشاورزی در جهان وجود دارد. برای انجام این کار ابتدا به دست آوردن اطلاعات قابل اعتماد نه فقط در انواع مختلف، بلکه در کیفیت، کمیت و محل این منابع بسیار ضروری می باشد. تصاویر ماهواره ای و GIS (سیستم اطلاعات جغرافیایی) همیشه به عنوان یک عامل بسیار مهم در بهبود سیستم های حاضر جمع آوری و تولید نقشه های کشاورزی و منابع داده ادامه خواهند داد.

ارزیابی و تهیه نقشه های کشاورزی در حال حاضر در سراسر جهان به منظور جمع آوری اطلاعات و آمار درباره محصولات کشاورزی، مراتع، دام و سایر منابع کشاورزی مرتبط انجام می شوند. این اطلاعات از داده ها برای اجرای تصمیمات مدیریتی موثر بسیار مهم می باشد و ارزیابی و تهیه نقشه های کشاورزی برای برنامه ریزی و تخصیص منابع محدود به بخش های مختلف اقتصاد بسیار مورد نیاز می باشد که تصاویر ماهواره ای این امکان را به خوبی فراهم می کند.

ادامه مطلب

مطالب تخصصی

کاربرد تصاویر ماهواره ای در اکتشاف و معدنکاری

کاربرد تصاویر ماهواره ای در اکتشاف و معدنکاری در موارد متعددی شامل: مطالعات پی جویی و اکتشاف مقدماتی و تعیین نواحی پرتانسیل معدنی، تهیه انواع مدل های رقومی ارتفاع، برنامه ریزی دسترسی به مناطق،  ترسیم دقیق کنتاکت ها و عوارض خطی زمین شناسی، همچنین برنامه ریزی و جانمایی مناطق حفاری و زیرساخت های یک معدن، تخمین میزان پیشرفت پروژه ها، مطالعات تاثیرات منفی معادن بر محیط زیست می باشد.
ادامه مطلب

به کانال ما بپیوندید