آگهی دعوت به همکاری(مدیر داخلی – مرداد ۹۸)

شرکت مدیریت و پردازش اطلاعات مکانی آرکا برای موقعیت شغلی مدیریت داخلی خود دعوت به همکاری می‌نماید.

شرح عمده وظایف

  • مستندسازی و نظارت بر فرایندهای کاری دفتر و پروژه‌ها 
  • تهیه گزارش فعالیت‌های انجام شده در شرکت با تلفیق گزارش‌های سایر پرسنل
Read More

آگهی دعوت به همکاری(کارشناس فتوگرامتری – تیر ۹۷)

شرکت مدیریت و پردازش اطلاعات مکانی آرکا به منظور جذب نیروی مستعد در زمینه فتوگرامتری و یا سنجش از دور جهت انجام فعالیت‌های توسعه بازار با محوریت فروش تصاویر ماهواره ای و ارائه خدمات نقشه برداری هوایی با پهپاد از علاقه‌مندان واجد شرایط دعوت به همکاری می‌نماید.

Read More