با افزایش فشار جمعیت در سراسر جهان و نیاز به افزایش تولید محصولات کشاورزی، یک نیاز ضروری برای بهبود مدیریت منابع کشاورزی در جهان وجود دارد. برای انجام این کار ابتدا به دست آوردن اطلاعات قابل اعتماد نه فقط در انواع مختلف، بلکه در کیفیت، کمیت و محل این منابع بسیار ضروری است. تصاویر ماهواره ای در کشاورزی همیشه به عنوان یک عامل بسیار مهم در بهبود سیستم‌های حاضر، جمع‌آوری و تولید نقشه‌ و منابع داده شناخته شده‌اند.

ارزیابی و تهیه نقشه های کشاورزی در حال حاضر در سراسر جهان به منظور جمع‌آوری اطلاعات و آمار درباره محصولات کشاورزی، مراتع، دام و سایر منابع کشاورزی بسیار مورد نیاز است و تصاویر ماهواره ای این امکان را به خوبی فراهم می‌کنند.

 

ماهواره‌ها، تصاویر را در مکان‌های مختلف و قدرت تفکیک های زمانی و مکانی گوناگون برای کشاورزی و ارزیابی محصول، سلامت محصول، شناسایی تغییرات، تجزیه و تحلیل محیط زیست، تهیه نقشه چشم‌انداز، آبیاری محصولات، تعیین عملکرد و تجزیه و تحلیل خاک و بسیاری موارد دیگر فراهم می‌آورند. بر همین اساس برنامه‌ریزی و زمان‌بندی تهیه تصاویر بسیار مهم است و به اهداف اصلی و نوع اطلاعات مورد نیاز کاربر نهایی بستگی دارد. تصاویر ماهواره ای تغییرات در ماهیت مواد آلی و الگوهای زهکشی را به خوبی نشان می‌دهند و به این ترتیب خاک‌های دارای مواد آلی بیشتر را از خاک‌های ضعیف‌تر که حاوی ماده آلی کمتری هستند جدا می‌شود. این اطلاعات زمانی که در ارتباط با داده‌های فرعی استفاده شوند برای مدیریت قسمت‌های مختلف یک کشتزار بسیار مفید خواهند بود. بعد از جمع‌آوری داده‌ها می‌توان آنها را در یک محیط نقشه کشی مانند GIS برای مدیریت و کنترل منابع کشاورزی اجرا و پیاد‌ه‌سازی نمود.

تصویر ماهواره ای پوشش محصولات کشاورزی

 

از به کار گرفتن شاخص های گیاهی برای اهداف مختلف چند دهه می‌گذرد و هنوز هم در سطح وسیعی از آنها استفاده می‌شود. در میان شاخص های متعدد و متنوع پوشش گیاهی، شاخصEVI  و شاخص NDVI هر دو از شاخص های پوشش گیاهی جهانی هستند که برای آماده کردن اطلاعات مکانی و زمانی پوشش گیاهی مورد استفاده قرار می‌گیرند، به خصوص شاخص NDVI که کارایی مفید آن در بسیاری از مطالعات مشخص شده است. اثرات مستقیم وضعیت اقلیمی بر روی زیست توده و الگوهای فنولوژیکی پوشش گیاهی به وسیله NDVI تخمین زده شده و در بسیاری از اکوسیستم‌ها بیان شده است.

این شاخص امکان مطالعه اطلاعاتی را درباره گسترش مکانی و زمانی اجتماعات پوشش گیاهی، زیست توده گیاهی، جریان Co2، کیفیت پوشش گیاهی برای گیاهخواران و میزان توسعه تخریب خاک را در اکوسیستم های متنوع مهیا می‌سازد. این شاخص می‌تواند برای کمی کردن تولید خالص سالانه در مقیاس های متفاوت و جهانی و تفکیک پوشش گیاهی در مقیاس های قاره‌ای و جهانی به کار گرفته شود.

با استفاده از پردازش تصاویر و به دست آوردن شاخص نرمال شده پوشش گیاهی (NDVI) می‌توان ترکیب باندی صحیح به منظور طبقه بندی پوشش گیاهی، تجزیه و تحلیل خاک، مدیریت محصول و درجه بندی درختان را به دست آورد. الگوریتم ™AgroWatch نتایج به دست آمده از NDVI را بهبود می‌بخشد. به عبارتی دیگر تصاویر ماهواره ای یک ارزش افزوده اطلاعاتی را فراهم می‌آورند که بوسیله آن به کشاورزان، تولیدکنندگان، مشاوران و دیگر تصمیم‌گیرندگان برای تعیین کمیت و وضعیت محصول، شرایط خاک و نرخ تغییر محصول در انواع زمین های کشاورزی کمک شایانی صورت می‌گیرد.

داده های سنجش از دوری برای پیش‌بینی میزان عملکرد محصولات نیز می‌توانند به دو روش به کار گرفته شوند. در روش اول تمرکز بر روی مدل های رشد گیاه است که این مدل ها به داده های اگرونومیکی و هواشناسی نیاز دارند. در روش دوم تخمین عملکرد گیاه بر اساس شاخص های گیاهی نظیر NDVI نیز امکان‌پذیر می‌گردد.

استفاده از تصاویر ماهواره ای به عنوان یک راه حل اطلاعاتی صحیح و به‌روز باعث تحلیل درست از بازار کشاورزی شده است. با کمک این تصاویر می‌توان شرایط فعلی را با هفته گذشته، ماه گذشته و یا حتی فصل گذشته مقایسه کرد و با بهره‌گیری از اطلاعات با ارزشی که از این داده‌ها به دست می‌آید به برنامه‌ریزی‌های بلند مدت و کوتاه مدت پرداخت.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *