فتوگرامتری برد کوتاه(CRP) به سادگی جمع‌آوری و پردازش داده‌های فتوگرامتری است که در آن عارضه کمتر از ۱۰۰۰ فوت فاصله دارد. روش‌های جمع‌آوری می‌توانند زمینی یا هوایی باشند و خروجی نهایی را می‌توان دو یا سه بعدی ارائه داد. دوربین در فتوگرامتری برد کوتاه، بر روی زمین و یا روی دست قرار می‌گیرد. معمولا این نوع فتوگرامتری غیر توپوگرافی است یعنی خروجی محصولات توپوگرافی مانند مدل‌های زمینی یا نقشه‌های توپوگرافی نیست بلکه نقشه‌ها، مدل های سه بعدی، اندازه‌گیری‌ها یا ابر نقطه است.