رزولوشن مکانی به سایز پیکسل تصویری که نشان‌دهنده سطح اندازه‌گیری شده (به مترمربع) بر روی زمین است، گفته می‌شود. حد این رزولوشن توسط میدان دید سنسور (IFOV) تعیین می‌شود.