درزه نوعی شکستگی است که در آن هیچگونه جابجایی در بخش‏‌های طرفین شکست نسبت به هم رخ نداده باشد، یا مقدار جابجایی به حدی کم باشد که با چشم غیر مسلح دیده نشود. درزه‌‏ها راهی برای دخول آب در سنگ‏‌ها به وجود می‌‏آورند و عمل فرسایش را تسریع می‌‌کنند. معمولاً اندازه درزه‌‏ها متفاوت است، بعضی از آنها تنها چند سانتی‏متر طول دارند در حالیکه درزه‌هایی هم یافت می‏‌شوند که چند صدمتر طول دارند.