سنجنده های چند طیفی معمولا در طول موج‌های با عرض نسبتا بالا به ثبت انرژی و تصویربرداری می‌پردازند. تصاویر چند طیفی(داده های چند طیفی) طول موج‌های مرئی، مادون قرمز نزدیک، کوتاه و حرارتی را پوشش می‌دهند.