تصاویر راداری معمولا یکی از چند طول موج در محدوده مایکروویو را پوشش می دهند. سنسورهای راداری فعال محسوب می شوند به همین دلیل در روز و شب و در هوای ابری و بارانی نیز قابلیت تصویربرداری دارند.