مدل های رقومی ارتفاع ماهواره ای

مدل های رقومی ارتفاعی ماهواره ای معرف تغییرات ارتفاعی زمین به صورت رقومی در وسعت‌های زیاد(حداقل ۱۰۰ کیلومترمربع) هستند. یک مدل رقومی ارتفاعی(DEM) بخش مهم و جدایی‌ناپذیر بسیاری از پروژه‌های مکان‌محور بخصوص در حوزه مهندسی سیویل، معدن، انرژی و مطالعات آکادمیک است. DEMها که با استفاده از تصاویر استریو ماهواره ای تهیه می‌شوند، سه بعدی‌اند. تنوع این نوع داده‌ها مانند تنوع تصاویر ماهواره ای زیاد است. ما در آرکا برای اخذ بهترین و مناسب‌ترین داده‌های مورد نیاز شما در کنارتان هستیم.

جدول مشخصات مدل های رقومی ارتفاعی (DSM و DTM) استخراج شده از تصاویر ماهواره ای

سایر داده های ماهواره ای