تصاویر Sentinel با گسترهُ ۱۳ باند طیفی، از طیف مرئی و فروسرخ نزدیک تا فروسرخ کوتاه‌موج با تفکیک‌پذیری‌های مختلف فضایی از ۱۰ تا ۶۰ متر روی زمین، پایش جهانی سطح زمین را تا سطح بی‌سابقه‌ای ارتقا داده است. حسگر ماهواره سنتینل ۲a با مؤفقیت در تاریخ ۲۳ ژوئن سال ۲۰۱۵، ساعت ۵۸: ۵۱: ۰۳ بامداد CET با استفاده از پرتابگر وگا از پایگاه فضایی کورو در گینه فرانسه، به فضا پرتاب شد.
سنتینل ۲ اولین ماهواره نوری دیده‌بانی از زمین در برنامه کپرنیک اروپا است و تحت هدایت صنعتی بخش دفاعی و فضایی ایرباس در آژانس فضایی اروپا (ESA) ساخته و توسعه داده شده است. تصاویر Sentinel با گسترهُ ۱۳ باند طیفی، از طیف مرئی و فروسرخ نزدیک تا فروسرخ کوتاه‌موج با تفکیک‌پذیری‌های مختلف فضایی از ۱۰ تا ۶۰ متر روی زمین، پایش جهانی سطح زمین را تا سطح بی‌سابقه‌ای ارتقا داده است.

حسگر ماهواره‌ای سنتینل ۲a (10 متری)

ماهوارهُ سنتینل ۲a، ساخت بخش دفاعی و فضایی ایرباس، برنامه کپرنیک را به ابزار چندطیفی نیز مجهز خواهد کرد که کیفیت تصویربرداری بی‌نظیری دارد. کپرنیک نام جدید برنامه کمیسیون اروپا برای دیده‌بانی از زمین است، که قبلاً GMES (پایش جهانی محیط‌زیست و امنیت) نامیده می‌شد.
این مأموریت به پوشش کاملاً نظام‌مند سطح زمین اختصاص داده شد، و شامل جزایر بزرگ در سرتاسر جهان با هدف ارائه تصاویر/ویدئوهای بدون ابر می‌شود که معمولاً هر ۱۵ تا ۳۰ روز از سطح قاره اروپا و آفریقا گرفته می‌شود.

ترکیب پلانت‌اسکوپ

بار دیگر از برنامه ترکیب پلانت‌اسکوپ با استفاده از داده‌های تصویری ماهواره سنتینل ۲a و سنتینل ۲b با تفکیک‌پذیری فضایی ۱۰ متری تا تفکیک‌پذیری ۳ متری نمونه‌برداری شده است. داده‌های تصاویر Sentinel می‌توانند از داده‌های مهم کشاورزی و مزرعه‌داری برای مدیریت بازده، تولید، سلامتی محصول و الگوهای آب و هوایی پشتیبانی کنند. داده‌های تصاویر طیفی با تفکیک‌پذیری بالا می‌توانند اطلاعات مهمی برای پایش سلامتی و رشد محصول ارائه دهند که می‌توان این اطلاعات را با استفاده از مزیت‌های مکانی، زمانی و طیفیِ حسگرهای متعدد ماهواره دیده‌بانی از زمین ترکیب کرد.

کاربرد تصاویر Sentinel

داده‌های تصویری ماهواره سنتینل ۲ از موارد زیر پشتیبانی خواهد کرد:
پوشش ماهواره‌ای عمومی سطح زمین، کاربری زمین، و نقشه‌های آشکارسازیِ تغییر.
‌نقشه متغیرهای ژئوفیزیکی برای شاخص سطح برگ، محتوای کلروفیل برگ، و محتوای آب برگ.
ماهواره سنتینل ۲ اولین مأموریت غیرنظامی دیده‌بانی نوری از سطح زمین از نوع خودش است و شامل سه باند در «لبه قرمز» می‌شود، که اطلاعات مهمی را درباره وضعیت پوشش گیاهی ارائه می‌دهد.
سنتینل ۲ به دلیل برخورداری از تفکیک‌پذیری زمانی و فضایی بالا، و سه باند لبه قرمز، اولین تغییرات سلامتی زمین را مشاهده خواهد کرد. این توانایی برای کاربران نهایی و سیاست‌گذاران در زمینه کاربردهای کشاورزی و کشف علائم اولیه کمبودهای غذایی در کشورهای در حال توسعه فایده خاصی دارد.