نهاد علوم و فناوری فضایی اوربیتای ژوهای، معروف به اوربیتا، در ماه مارس سال ۲۰۰۰ در چین بنیان گذاشته شد. اوربیتا ساخت نوعی صورت‌فلکی قوی از ریزماهواره‌ها، شامل ماهواره‌های فراطیفی، SAR، ویدئویی و فروسرخ، را برعهده گرفته است.
ماهواره فراطیفی اوربیتا (OHS) عملاً صورت‌فلکی ریزماهواره‌های فراطیفی با توان تفکیک‌پذیری ۱۰ متری است که مرتباً از ماه آوریل سال ۲۰۱۸ به فضا پرتاب می‌شدند. OHS نیاز بازار ماهواره را برحسب ظرفیت طیفی و توان تفکیک‌پذیری رفع می‌کند. تعداد اندکی از ماهواره‌های حاضر در مدار تصاویر طیفی با تفکیک‌پذیری ۱۰ متری جمع‌آوری می‌کنند، بنابراین، OHS، با عرض باند ۱۵۰ کیلومتری، چشم‌انداز منحصر به فردی از منطقه و نیز پوشش مالی بیشتری ارائه می‌دهد. این ریزماهواره‌ها ۳۲ باند دارند، که دقت تحلیل طیفی را بالا می‌برند.

تعداد اندکی از ماهواره‌های واقع در مدار تصاویری با تفکیک‌پذیری ۱۰ متری جمع‌آوری می‌کنند، بنابراین، OHS، با عرض باند ۱۵۰ کیلومتری، چشم‌اندازی منحصر به ‌فردی از منطقه و پوشش مالی بیشتری ارائه می‌دهد. این زیرماهواره‌ها مجهز به ۳۲ باند طیفی هستند و در نتیجه، می‌توان تحلیل طیفی دقیق‌تری را با آنها انجام داد.
دوربین‌های روی هر ماهواره با سه حسگر نیمه‌رسانای اکسید فلزی تکمیلی (CMOS) به هم متصل شده‌اند، و اتصال خاصی روی سطح کانونی وجود دارد.

ماهواره فراطیفی اوربیتا (OHS) تصاویر فراطیفی را با تفکیک‌پذیری ۱۰ متری در گسترهُ طیفی نانومتر ۴۰۰ (nm) تا ۱,۰۰۰ نانومتر (از طیف آبی تا فروسرخ نزدیک) جمع‌آوری می‎کند. OHS تنها صورت‌فلکی ماهواره‌ای تجاری است که تصاویر فراطیفی ارائه می‌دهد، که وجه تمایز این ریزماهواره‌ها با رقبایشان است. منطقه وسیع تحت پوشش ۱۵۰ کیلومتری و ۳۲ باند طیفی روش‌های جدیدی را برای نقشه‌برداری از تغییرات کاربری زمین و نیز بازسازی مناطق فاجعه‌دیده، تحلیل طیفی، ارزیابی سلامتی پوشش گیاهی و بسیاری از موارد مشابه، در اختیارمان قرار می‌دهد.
اوربیتا پیوسته تعداد ریزماهواره‌های این صورت‌فلکی‌ را افزایش می‌دهد و تصاویر بایگانی‌شده را در حافظه پنهان انباشت می‌کند.
با هشت ماهواره OHS که در حال حاضر در مدار هستند، و تصویربرداری روزانه از ۵,۰۰۰,۰۰۰ کیلومتر مربع، بایگانی تصاویر اوربیتا پیوسته گسترش می‌یابد.

مزایای تصاویر OHS

ارائه اطلاعات وسیع
OHS با برخورداری از ۳۲ باند طیفی، اطلاعات بیشتری درباره تغییر کاربری زمین ارائه می‌دهد.
بایگانی گسترده تصاویر
OHS، با کمک هشت ماهواره با تفکیک‌پذیری ۱۰ متری، هر روز از باندهای وسیعی از سطح زمین تصویربرداری و تصاویر را بایگانی می‌کند.
بهبود طبقه‌بندی تصاویر 
۳۲ باند طیفی OHS سطح دقت طبقه‌بندی‌های نظارت‌شده و نظارت‌ناشدهُ تصاویر را افزایش خواهد داد.