021-88813193

تصاویر ماهواره ای رزولوشن بسیار بالا

تصاویر ماهواره ای رزولوشن بسیار بالا به چه تصاویری گفته می شود؟

اصطلاح تصاویر ماهواره ای رزولوشن بسیار بالا با تعاریف زیادی استفاده می شود. این تصاویر که به تعریف رایج با اصطلاح (Very High Resolution Imagery (VHR شناخته می شوند تصاویری هستند که رزولوشن و یا قدرت تفکیک مکانی آنها ۱ و یا کمتر از ۱ متر است. برخی دیگر این تصاویر را “تصاویر رزولوشن بالا” نام گذاری کرده اند.

اصطلاح “رزولوشن” برای مشخصه های دیگر تصاویر مانند تفکیک طیفی و یا عمق بیت نیز به کار می رود اما به طور کلی زمانی که به تنهایی به کار می رود منظور قدرت تفکیک مکانی می باشد.

لازم به ذکر است برای بیشتر سنجنده های ماهواره ای، وقتی صحبت از قدرت تفکیک مکانی آنها می شود منظور قدرت تفکیک مکانی باند پانکروماتیک آنها می باشد؛ وگر نه باندهای دیگر این سنجنده ها در طیف نور مرئی و خارج از آن، اغلب دارای رزولوشن مکانی بین ۲ تا ۴ متر می باشند.

به طور کلی زمانی که گفته می شود قدرت تفکیک یک تصویر ۵۰ سانتی متر به این معناست که عوارض با ابعاد کمتر ۵۰ سانتی متر در این تصاویر قطعاً قابل تشخیص نمی باشد. اما تشخیص یک عارضه با ابعاد بیشتر تحت شرایطی امکان پذیر است.

نحوه خرید تصاویر ماهواره ای از شرکت آرکا

ما در شرکت آرکا امکان تهیه مهمترین تصاویر ماهواره ای رزولوشن بسیار بالا را با قیمت بسیار مناسب در کوتاه ترین زمان فراهم نموده ایم. فرم استعلام داده های ما شما را در مسیر انتخاب و سفارش بهترین داده مورد نیاز شما از نظر فنی و اقتصادی قرار خواهد داد.

خرید تصاویر ماهواره ای
ماهواره های رزولوشن بسیار بالا

جدول مقایسه تصاویر ماهواره ای رزولوشن بسیار بالا (VHR)

سایر محصولات ماهواره ای

خرید تصویر ماهواره spot6
تصاویر ماهواره ای رزولوشن بالا (HR)
مدل های رقومی ارتفاع (DSM/DTM)
به کانال ما بپیوندید