تصاویر ماهواره ای SPOT5 شامل پانکروماتیک و تصاویر برداشت شده در نور مرئی و مادون قرمز نزدیک و کوتاه است.
مجموعه ماهواره‌‌ های اسپات شامل هفت ماهواره با قدرت تفکیک متوسط است که اولین ماهواره از این مجموعه توسط فرانسه و هند در سال ۱۹۸۶ به فضا پرتاب شد. هم اکنون تنها سه دستگاه از هفت ماهواره یعنی ماهواره های SPOT6 ،SPOT5 و SPOT7 فعال هستند.
ماهواره SPOT۵ با استفاده از موشک آریان ۴ در سال ۲۰۰۲ از مرکز فضایی گویان فرانسه با موفقیت به مدار فرستاده شد. تصاویر ماهواره ای SPOT5 از ابتدای فعالیت تا تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۱۵ که از دسترس خارج شد در آرشیو وجود دارد.
این ماهواره دارای یک باند پانکروماتیک با قدرت تفکیک مکانی ۵ متر و سه باند مرئی و مادون قرمز نزدیک با رزولوشن ۱۰ متر و یک باند مادون قرمز کوتاه با رزولوشن ۲۰ متر در نادیر است. این ماهواره که در ارتفاع ۸۲۲ کیلومتری از زمین قرار دارد با قدرت تفکیک رادیومتریکی ۸ بیت نسبت به ماهواره های با رزولوشن متوسط از درجه روشنایی و عمق تصویر خوبی برخوردار است. ماهواره‌های اسپات قادرند وسعت زیادی از سطح زمین را در یک روز با تصاویری به عرض ۶۰ کیلومتر برداشت کنند.

مزایای تصاویر ماهواره ای Spot5

پوشش‌های ارائه شده توسط تصاویر ماهواره ای Spot5 یک قابلیت کلیدی و مهم برای پروژه‌هایی در زمینه نقشه‌ برداری با مقیاس متوسط(۱:۲۵۰۰۰ و ۱:۱۰۰۰۰ به صورت محلی)، برنامه‌ریزی شهری و روستایی، استخراج نفت و گاز و مدیریت سوانح طبیعی فراهم می‌کند. از دیگر قابلیت‌های اسپات ۵ می‌توان به امکان دریافت تصاویر استریو HRS اشاره کرد که قادر است مناطق وسیعی را در یک گذر تحت پوشش قرار دهد. تصاویر ماهواره ای Spot5 استریو برای برنامه‌های کاربردی مانند مدل‌ سازی سه بعدی زمین و محیط‌های کامپیوتری مانند پایگاه‌های داده شبیه‌ساز پرواز، مسیرهای خط لوله و برنامه‌ریزی شبکه تلفن همراه بسیار حیاتی است.

نمونه تصاویر ماهواره ای Spot5

مشخصات فنی ماهواره Spot5