ماهواره GaoFen1 اولین ماهواره از سری ماهواره‌های دریافت‌کننده تصاویر اپتیک دارای رزولوشن بالای آکادمی تکنولوژی فضایی چین بود که با موفقیت به فضا ارسال شد. GaoFen1 قابلیت دریافت تصویر در باندهای پانکروماتیک با رزولوشن ۲ متر و مولتی‌اسپکترال با رزولوشن ۸ متر را دارد.

نمونه تصاویر ماهواره ای GaoFen1

مشخصات فنی ماهواره GaoFen1