تصاویر ماهواره ای رزولوشن بالا

تعاریف مختلفی برای اصطلاح تصاویر ماهواره ای رزولوشن بالا عنوان شده است اما بر اساس تعریف برگزیده ما این داده‌ها تصاویری هستند که رزولوشن و یا قدرت تفکیک مکانی آنها بین ۱ تا ۵ متر است. برخی دیگر این تصاویر را تصاویر با رزولوشن متوسط نام‌گذاری کرده‌اند.
اصطلاح رزولوشن برای مشخصه‌های دیگر تصاویر مانند تفکیک طیفی و یا عمق بیت نیز به کار می‌رود اما به طور کلی زمانی که به تنهایی به کار می‌رود منظور قدرت تفکیک مکانی است.
لازم به ذکر است برای بیشتر سنجنده‌های ماهواره ای وقتی صحبت از قدرت تفکیک مکانی می‌شود منظور قدرت تفکیک مکانی باند پانکروماتیک آنهاست.
اهمیت تصاویر رزولوشن بالا در امکان تهیه تصاویر برای پوشش‌های وسیع با هزینه واحد کم است. همچنین این تصاویر برخلاف تصاویر رزولوشن بسیار بالا دارای پوشش سراسری هستند. به عنوان مثال ماهواره‌ های اسپات ۶ و ۷ (spot6 و spot7) ایران را تقریباً دو بار در سال تحت پوشش قرار می‌دهند.

آرکاسایمپ نماینده رسمی فروش
تصاویر ماهواره‌ ای رزولوشون بالا

SPOT6 و SPOT7

جدول مقایسه مشخصات تصاویر ماهواره ای رزولوشن بالا (HR)

نام سنجنده تاریخ پرتاب عرض برداشت (کیلومتر) رزولوشن اولیه (متر) رزولوشن خروجی (متر) صحت اولیه (متر) باندها تصویر استریو
Spot 7 ۲۰۱۲ ۶۰ ۲ ۱/۵ ۱۰ PAN ۴MS
Spot 6 ۲۰۱۲ ۶۰ ۲ ۱/۵ ۱۰ PAN ۴MS
Spot 5 ۲۰۰۲ ۶۰ ۵ ۲/۵ ۴۸ PAN ۴MS
RapidEye ۲۰۰۸ ۷۷ ۶/۵ ۵ ۲۳-۴۵ ۴MS

سایر داده های ماهواره ای