COSMO-SkyMed یک ماهواره مشاهدات زمینی است که با سرمایه‌گذاری وزارت علوم و تحقیقات و وزارت دفاع ایتالیا و توسط سازمان فضایی این کشور(ASI) طراحی و به فضا پرتاب شد. تصاویر راداری COSMO-SkyMed دارای پوشش در سراسر جهان و منطقه مدیترانه به طور خاص است. رزولوشن بالای تصاویر ماهواره ای راداری COSMO-SkyMed، کاهش زمان بازنگری و افزایش سرعت انتقال داده‌ها به کاربران، این تصاویر را برای بسیاری از برنامه‌های کاربردی به یک گزینه‎‌ی ایده‌آل بدل کرد.

نمونه تصاویر راداری COSMO-SkyMed

مشخصات فنی ماهواره COSMO-SkyMed