یکی از کاربردهای رادارها، دریافت تصاویر راداری دو بعدی از زمین در طول موج‌های رادیویی است. تصاویر راداری از نقاط مختلف تشکیل شده و هر پیکسل در تصویر رادار، نشان‌دهنده بازتاب امواج رادیویی از آن منطقه بر روی زمین است. مناطق روشن‌تر نشان‌دهنده بازتاب بالاتر و مناطق تیره‌تر نشان‌دهنده بازتاب کمتر است.
سنسورهای رادار از طول موج‌های نسبی بلند استفاده می‌کنند که اجازه عبور امواج رادیویی از ابرها، دود، مه و بعضی از پوشش‌های گیاهی را می‌دهد. همچنین، با داشتن یک سیستم فعال، می‌تواند در روز و شب داده اخذ کند. بیشتر سیستم‌های راداری در طول موج‌های ۰/۵ تا ۷۵ سانتی‌متر کار می‌کنند.
تصاویر ماهواره ای راداری قادرند به همراه داده‌های محدوده نوری، اطلاعات زیادی در مورد وضعیت سطح زمین و عوارض آن ارائه دهند. همچنین این داده‌ها می‌توانند به عنوان یک منبع اطلاعات منحصربه‌فرد(که تنها داده‌های مبتنی بر اندازه‌گیری‌های زمینی با آنها برابری می‌کنند) مورد بهره‌برداری قرار گیرند. به همین دلایل تصاویر ماهواره ای راداری در زمینه‌های مختلف و گسترده‌ای کاربرد دارند.

سفارش تصاویر ماهواره ای راداری

RadarSat1, RadarSat2, TerraSar-X
ALOS PALSAR, COSMO-SkyMed

جدول مقایسه مشخصات تصاویر راداری

سایر داده های ماهواره ای