کارتوگرافی نقشه برداری

کارتوگرافی و تفسیر از مراحل نهایی پردازش داده‌های سنجش از دوری است. استفاده از تصاویر ماهواره ای اجازه می‌دهد تا کارتوگرافی از اجزای قابل رویت منطقه و ایجاد نقشه‌های توپوگرافی، نقشه‌های موقعیتی و جغرافیای منطقه و همچنین طیف گسترده‌ای از قابلیت‌های کاربردی بر روی نقشه‌های موضوعی صورت گیرد. نتیجه کارتوگرافی و تفسیر، یک نقشه کلی جغرافیایی یا موضوعی است که مطابق با درخواست کاربر است.

خدمات تخصصی کارتوگرافی

کارتوگرافی نقشه توپوگرافی

تولید نقشه توپوگرافی

نقشه‌های توپوگرافی با استفاده از منابع و روش‌های مختلفی از جمله تصاویر ماهواره ای و هوایی، اطلاعات میدانی، سیستم‌های ماهواره‌ای ناوبری جهانی (GLONASS / GPS) و GIS تولید می‌شوند.

رقومی سازی نقشه

رقومی سازی نقشه چاپی

دیجیتایز‌ کردن یکی از رایج‌ترین وظایف در حوزه کارتوگرافی است که متخصصین GIS در کار خود با آن مواجه هستند. در این مرحله بایگانی عظیم نقشه‌ها در قالب کاغذ به شکل دیجیتال برای ادغام آسان در فضای GIS با سایر انواع داده‌های فضایی تبدیل می‌شود.

نقشه های موضوعی

تولید نقشه موضوعی

در ایجاد نقشه های موضوعی، متخصصان تفسیر تصاویر ماهواره ای، ویژگی‌های پدیده‌هایی که به نقشه تبدیل شده‌اند را گسترش می‌دهند و آنها را به جنبه‌های کاربردی تبدیل می‌کنند. محصول نقشه برداری موضوعی، نتایج تفسیر موضوعی، طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل مکانی انجام شده توسط متخصصین سنجش از راه دور و فناوری‌های GIS است.

درخواست مشاوره رایگان

 

به مشاوره

نیاز دارید؟

با ما تماس بگیرید

و سوال خود را از یک کارشناس بپرسید