نقشه‌ برداری توپوگرافی به منظور به نقشه درآوردن تغییرات ارتفاعی سطح زمین و همچنین تعیین ابعاد و مکان‌ (در سه بعد) عوارض طبیعی و مصنوعی در یک محدوده انجام می‌گردد.
نقشه برداری توپوگرافی یا تولید نقشه کانتوری، مبنای بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی محسوب می‌شود و از آنجایی که بسیاری از محاسبات و برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات آتی بر اساس نقشه‌ توپوگرافی انجام می‌شود از اهمیت زیادی برخوردار است.

چه زمانی به نقشه‌ برداری توپوگرافی نیاز پیدا خواهید کرد؟

در حال حاضر نقشه‌های توپوگرافی با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ توسط سازمان نقشه‌برداری کشور تقریباً با پوشش سراسری تهیه شده و در اختیار عموم قرار دارد. نقشه‌های با مقیاس‌‌های کمتر یعنی نقشه‌های ۱:۱۰،۰۰۰، ۱:۵۰۰۰، ۱:۲۰۰۰، ۱:۱۰۰۰، ۱:۵۰۰ و کوچک‌تر بنابر نیاز هر طرح به صورت سفارشی تهیه می‌گردد.
تهیه این نقشه‌ها از مهمترین خدمات شرکت‌های مهندسین مشاور نقشه‌برداری محسوب می‌شود. برخی از مهمترین پروژه‌ها و طرح‌هایی که نیاز به نقشه توپوگرافی دارند عبارتند از:

  • طرح اکتشاف محدوده‌های معدنی
  • استخراج ذخیره‌های معدنی
  • تمامی پروژه‌های عمرانی اعم از راه‌سازی، پل، سد، شهرسازی و زهکش
  • تهیه مقاطع طولی و عرضی و محاسبات احجام خاکی و دپومتری
  • رح‌های مطالعاتی زمین‌شناسی، منابع طبیعی، محیط‌ زیست، هیدرولوژی و هیدروژئولوژی

با چه روش‌هایی نقشه‌ توپوگرافی تولید می‌کنیم؟

کارشناسان ما با بهره‌گیری از سه روش نقشه برداری زمینی، نقشه برداری هوایی با پهپاد و تصاویر ماهواره‌ ای و یا ترکیبی از آن‌ها نقشه‌های توپوگرافی قابل اطمینان با مقیاس‌ها و دقت‌های مورد نیاز را تولید می‌کنند.


انتخاب روش مناسب برای نقشه برداری توپوگرافی بستگی به فاکتورهایی نظیر صحت و دقت مورد نیاز‌(میزان خطای قابل قبول)، وسعت‌(ملی، منطقه‌ای، ناحیه‌ای)، شرایط توپوگرافی‌(دشت، کوهستان، کوهستان سخت)، مناطق ساخت و ساز شده‌(شهری، روستایی، صنعتی)، مدت زمان انجام پروژه، هزینه یا بودجه تخصیص داده شده، میزان دسترسی به امکانات و تجهیزات مورد نیاز دارد.

درخواست مشاوره رایگان

 

به مشاوره

نیاز دارید؟

با ما تماس بگیرید

و سوال خود را از یک کارشناس بپرسید