از تصاویر ماهواره ای می‌توان DEM با دقت‌های متفاوتی از ۱ تا چند متر تولید کرد. این DEM ها در ترکیب با تصاویر ماهواره ای رزولوشن بالا، مدل های سه بعدی بسیار زیبایی از منطقه تولید می‌کنند که می‌تواند راهگشای بسیار خوبی برای مهندسین در برنامه‌ریزی و مدیریت لوجستیک پروژه‌ها و فعالیت‌های میدانی در محیط کامپیوتر باشد. پیش‌بینی و جانمایی کریدورهای برداشت‌های ژئوفیزیکی، نقشه برداری، جاده، سایت های عمرانی و سایر فعالیت های عمرانی و زمین شناسی از طریق این مدل‌ها می‌تواند انجام پذیرد.

مدل رقومی ارتفاع
منابع تولید DEM بنا بر مشخصه‌های پروژه‌ها می‌تواند متنوع باشد، اما برای نواحی دور که منابع و داده‌های ناچیزی موجود است، تهیه DEM از تصاویر ماهواره ای بهترین و به‌صرفه‌ترین روش است.  DEMها می‌توانند به صورت اتوماتیک از تصاویر ماهواره ای استریو (Stereo) تهیه شده از سنجنده‌هایی مانند GeoEye-1، WordView-1، WordView-2، IKONOS، Pleiades، Spot-6 ،Spot-7 و ASTER استخراج شوند.

کیفیت DEM ها بر اساس صحت ارتفاعی در هر پیکسل و میزان دقت آنها در نمایش ژئومرفولوژی منطقه ارزیابی میشود. فاکتورهای زیادی این کیفیت را تحت تاثیر قرار می‌دهد:

 • خشن بودن سطح زمین
 • چگالی نقاط نمونه برداری شده (روش جمع‌آوری داده های ارتفاعی)
 • رزولوشن مستحاتی و اندازه پیکسل های تصویر
 • رزولوشن ارتفاعی
 • الگوریتم تحلیل زمین (Terrain analysis algorithm)

عمده کاربردهای DEM به شرح زیر است:

 • استخراج پارامترهای زمین
 • محاسبه حجم
 • مدل سازی جریان آب و جابجایی‌های بزرگ (مانند زمین لغزش)
 • مدل سازی سه بعدی سطح زمین
 • تهیه مدل‌های فیزیکی سطح زمین
 • Orthorectification   

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *