کاربرد تصاویر ماهواره ای در اکتشاف و معدنکاری در موارد متعددی شامل: مطالعات پی جویی و اکتشاف مقدماتی و تعیین نواحی پرتانسیل معدنی، تهیه انواع مدل های رقومی ارتفاع، برنامه ریزی دسترسی به مناطق،  ترسیم دقیق کنتاکت ها و عوارض خطی زمین شناسی، همچنین برنامه ریزی و جانمایی مناطق حفاری و زیرساخت های یک معدن، تخمین میزان پیشرفت پروژه ها، مطالعات تاثیرات منفی معادن بر محیط زیست می باشد.

تشخیص آلتراسیون و تفکیک واحد های سنگی

تصاویر ماهواره ای Aster، Sentinel-2 و Lnadsat نیز اگر چه رزولوشن مکانی متوسطی دارند؛ اما به علت رزولوشن طیفی مناسب آنها برای اکتشاف مواد معدنی کاربرد زیادی دارند. این تصاویر در تشخیص آلتراسیون های مرتبط به کانی سازی ها بسیار کاربردی اند. تصاویر لندست با دارا بودن باند مادون قرمز کوتاه بین ۲.۰۸ تا ۲.۳۵ نانومتر، برای تفکیک انواع سنگ ها و رس های هیدروترمالی مورد استفاده قرار می گیرند. باند مرئی این تصاویر نیز برای تشخیص اکسید های آهن قابل استفاده است. دو باند مرئی، یک ماند مادون قرمز نزدیک، شش باند مادون قرمز کوتاه و پنج باند حرارتی تصاویر استر نیز امکان تفکیک رس های اپی ترمال، اکسید های آهن، سیلیس، کربنات ها، سنگهای مافیک و آلتراسیون های پروپلیتیکی را فراهم می سازند.

تصاویر ماهواره ای هایپراسپکترال مانند Hyperion نیز با دارابودن رزولوشن طیفی بسیار بالا امکان به نقشه در آوردن طیف وسیع تری از کانی ها برای اکتشافات طلا، مس، مولیبدن، سرب و روی و غیره نیز فراهم آورده اند.

تشخیص ساختارهای خطی (گسل)

یکی دیگر از کاربرد های تصاویر ماهواره ای در اکتشاف و معدنکاری، استخراج ساختار های خطی زمین شناسی مانند گسل هاست. بسیاری از کانی سازی ها در ارتباط با گسل ها صورت می گیرند؛ چراکه تلاقی گسل های اصلی با گسل های دیگر، می تواند محل مناسبی برای نفوذ ماگما و سپس کانه زایی باشد. به نقشه در آوردن زون های گسلی و شکستگی ها و تفسیر زمین ساخت ناحیه در تصاویر ماهواره ای رزولوشن بالا با دقت بالایی قابل انجام است.

تهیه نقشه های بزرگ مقیاس

تصاویر ماهواره ای می توانند برای تهیه نقشه هایی با مقیاس ۱:۲۵۰۰ تا ۱:۱،۰۰۰،۰۰۰ مورد استفاده قرار گیرند. تصاویر رزولوشن بالا مانند WorldView 2,3 ، ۱-GeoEye، IKONOS و Pleiades دارای بیشترین رزولوشن مکانی ۳۰ تا ۷۰ سانتی متر می باشند. استفاده از تصاویر ماهواره ای در اکتشاف و معدنکاری می تواند تا میزان مطلوبی با کاهش فعالیت های میدانی و مخاطرات آن در هزینه های یک پروژه صرفه جویی کند. تشخیص رخنمون های کوچک معدنی، ساختارهای خطی و تفکیک پوشش های سنگی، خاکی و گیاهی از مزیت های استفاده از تصاویر ماهواره ای در اکتشاف و معدنکاری می باشد.

همچنین برخی از تصاویر ماهواره ای امکان ارائه تصاویر استریو را فراهم می آورند؛ لذا از آنها برای تولید انواع مدل رقومی ارتفاع مانند DEM و DSM و تهیه نقشه های توپوگرافی می توان استفاده کرد. امروزه DEM و DSM با دقت بالا از ۱ متر تا ۱۰ با استفاده از این تصاویر تهیه می گردد.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *