در دعاوی ملکی و ثبتی تصاویر ماهواره ای(عکس ماهواره ای) و تصاویر هوایی(عکس هوایی) منابع بسیار خوبی برای کارشناسان رسمی دادگستری برای تأمین دلیل محاکم قضایی  است. این تصاویر دارای شناسنامه(متا دیتا) بوده و با نظر و تأیید کارشناسان رسمی دادگستری قابلیت تفسیر و صدور رای را دارد.

دعاوی اراضی

آنچه انجام می‌دهیم

خدمات تخصصی حوزه دعاوی ملکی و ثبتی

دعاوی ملکی

تأمین دلیل دعاوی ملکی ثبتی

در دادگاه‌های دعاوی ملکی در جانمایی ملک و تعیین مرز و حدود اراضی و یا تعیین وجود و یا عدم وجود بنا در یک سال مشخص اختلافاتی مطرح می‌گردد.
این اختلافات بعضاً بین شخصیت‌های حقوقی و حقیقی با یکدیگر و یا با سازمان‌های دولتی متولی نظیر سازمان‌های منابع طبیعی و جهاد کشاورزی منشاء بسیاری از پرونده‌های پیچیده قضایی شده است. این در حالی است که بسیاری از این دعاوی از طریق رجوع به تصاویر هوایی و تصاویر ماهواره ای(عکس هوایی و عکس ماهواره ای) شناسنامه‌دار حل می‌گردد.

زمین شهری زمین موات

تهیه نقشه هوایی اراضی ملی (کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و زمین موات)

در کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری که متولی آن اداره کل راه و شهرسازی است، مالک یا مالکین زمین بایستی ثابت نمایند زمین آنها قبل از تاریخ ۵/۴/۱۳۵۸ دارای سابقه احیا و عمران و آبادانی است. عکس‌ هوایی یکی از بهترین منابع برای نشان دادن سوابق کشاورزی و یا عمرانی هستند. بر اساس این تصاویر هوایی و سایر ادله ممکن، کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری وظیفه تعیین نوعیت اراضی(بایر، دایر، موات) را دارد. زمین‌های فاقد سوابق احیا و عمران(زراعت و کشاورزی، ابنیه و سایر آثار تصرفات انسانی) جزو اراضی ملی بوده و در تملک دولت(سازمان منابع طبیعی) خواهد بود. در حال حاضر عکس‌ های هوایی دهه سی و چهل خورشیدی و همچنین در موارد نادر تصاویر ماهواره ای می توانند مستندات متقنی بر تأمین ادله مورد نیاز این کمیسیون قرار گیرند.

درخواست مشاوره رایگان

 

به مشاوره

نیاز دارید؟

با ما تماس بگیرید

و سوال خود را از یک کارشناس بپرسید