بازار خدمات نقشه برداری و استفاده از تصاویر هوایی، تصاویر ماهواره ای و داده‌های مکانی در صنایع مختلف روزبه‌روز گسترش بیشتری پیدا می‌کند؛ ما در شرکت آرکاسایمپ پیشرو در این جریان پویا تلاش نموده‌ایم تا با استفاده از کارشناسان متخصص رشته‌های مختلف از جمله صنایع نفت و گاز، معدن، مهندسی عمران و همچنین کارشناسان حقوقی نیازهای منحصربه‌فرد هر یک از این بخش‌ها به صورت حرفه‌ای و تخصصی شناسایی و رفع کنیم.

_

بازار خدمات نقشه برداری گروه آرکامپ شرکت آرکاسایمپ 

مشاوره مهندسی نقشه برداری | اسکن منظم تاسیسات بوسیله تصاویر ماهواره‌ ای سفارشی | محاسبات فرونشست و جابجایی‌های زمین | بهره‌گیری از تصاویر ماهواره‌ ای آرشیوی در دعاوی حقوقی از خدمات ما در این صنعت می باشد. 

مشاوره مهندسی نقشه برداری | محاسبات فرونشست و جابجایی‌های زمین | تشخیص تغییرات و محاسبات حجم | اسکن منظم محدوده معادن بوسیله تصاویر ماهواره‌ ای سفارشی | استناد به تصاویر ماهواره‌ ای آرشیوی در دعاوی حقوقی از جمله خدمات ما در این صنعت می باشد. 

انتخاب محل سد | ایجاد شبکه میکروژئودزی | برداشت پیلارها، گمانه‌ها و اشل | محاسبات حجم مخزن سد | محاسبات فرونشست | نقشه برداری توپوگرافی کریدور مسیر | تولید تصویر ارتو و مدل سه بعدی | محاسبات احجام خاکی | کنترل پروژه از راه دور از جمله خدمات ما در این صنعت می باشد. 

مشاوره مهندسی نقشه برداری | مطالعات دورسنجی | بهره‌برداری از تصاویر ماهواره‌ای آرشیوی در دعاوی حقوقی | اسکن متناوب اراضی کشاورزی بوسیله تصاویر ماهواره‌ ای سفارشی از جمله خدمات ما در این صنعت می باشد. 

ایجاد شبکه ماندگار نقشه برداری | نقشه برداری کاداستر | فتوگرامتری(تبدیل) تصاویر هوایی | نظارت بر حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی از جمله خدمات ما در این صنعت می باشد. 

تأمین دلیل دعاوی ثبتی ملکی | تهیه نقشه هوایی اراضی ملی از طریق تأمین تصاویر ماهواره ای کلیه سنسورهای موجود در جهان از جمله خدمات ما در این صنعت می باشد. 

درخواست مشاوره رایگان

 

به مشاوره

نیاز دارید؟

با ما تماس بگیرید

و سوال خود را از یک کارشناس بپرسید