طیف مادون قرمز(IR) از طول موج حدود ۰٫۷ تا ۱۰۰ میکرومتر را پوشش می‌دهد و می‌توان آن را به دو دسته بر اساس خواص تابشی خود – IR منعکس شده، و IR منتشر شده و یا حرارتی تقسیم نمود. IR انعکاسی طول موج را از حدود ۰/۷ میکرومتر تا ۰/۳ میکرومتر پوشش می‌دهد. منطقه IR حرارتی کاملا متفاوت از بخش‌های مرئی و مادون قرمز انعکاسی است، زیرا این انرژی عمدتا تابشی است که از طریق سطح زمین از طریق گرما منتشر می‌شود. IR حرارتی طول موج‌های حدود ۰/۳ تا ۱۰۰ میکرومتر را پوشش می‌دهد.