سنجنده فعال خود دارای مولد انرژی الکترومغناطیسی است. انرژی به طرف پدیده مورد نظر فرستاده شده و بازتاب آن جمع‌آوری و ثبت می‌گردد. با این سنسورها می‌توان تصاویر را در شب یا روز و یا در هوای ابری تهیه نمود. امواجی که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند دارای طول موجی برابر با ۳/۳-۸/۰ سانتی‌متر هستند. تغییر در جهت دید این سنسورها(اختلاف منظر) مربوط به فاصله مطلق بین سنسور و هدف است.