رزولوشن طیفی بیان‌کننده طول موج باندهای تصویربرداری(بخش گسسته طیف الکترومغناطیسی) و تعداد باندهای تصویربرداری است.