رزولوشن رادیومتریک به توانایی یک سیستم تصویربرداری برای ثبت سطوح مختلف روشنایی و بیت سنسور(تعداد سطوح خاکستری) گفته می‌شود و به طور معمول به صورت ۸ بیتی(۰-۲۵۵)، ۱۱ بیتی(۰-۲۰۴۷)، ۱۲ بیتی(۰-۴۰۹۵) یا ۱۶ بیتی(۰-۶۵،۵۳۵) است.