تصویر ارتو تصویری است که برای تبدیل آن به یک نقشه مقیاس واحد اصلاح شده است. این امر از طریق حذف اثر برجستگی‌های زمین یا انحراف سنسور صورت می‌گیرد و به فرآیند این اصلاح، قائم‌سازی و یا Orthorectification می‌گویند. در زمان تصویربرداری، تغییرات توپوگرافی زمین مقیاس‌های مختلف در مکان‌های مختلف بر روی تصویر ایجاد خواهد کرد. پیکسل‌های پوشش زمین از خط‌الراس یک کوه کوچکترند، چراکه این نقاط به سنسور(پرنده)، نسبت به یک پیکسلی که یک دره را پوشش می‌دهد نزدیک‌تر هستند.

انجام فرایند ارتو موجب اصلاح تمام پیکسل‌های تصویر(به طوری هر پیکسل دقیقا همان وضوح زمینی یا همان GSD را صرفنظر از اینکه آن تصویر در کجا قرار می‌گیرد و یا از چه زمینی نشات گرفته است) می‌گردد. به عبارت دیگر، اصلاح ارتو به معنی پردازش دوباره تصویر دیجیتال خام برای از بین بردن تغییر مقیاس و جابجایی تصویر حاصل از برجستگی زمین و انحراف سنسور(دوربین) است.

به دلیل اینکه ارتوفتوها تصحیح هندسی شده‌اند، می‌توانند به عنوان لایه‌های نقشه در GIS به منظور تولید و به‌روزرسانی نقشه‌ها و تجزیه و تحلیل آنها مورد استفاده قرار گیرند. این یک مزیت بزرگ است که توسط تصویر ارتو نسبت به تصاویر خام ارائه می‌شود.

تصویر ارتو به نام‌هایی همچون ارتو دیجیتال، ارتوفتو، تصویر تصحیحی و یا نقشه ارتو نیر شناخته می‌شود.