در این فرایند مجموعه ای از تصاویر هوایی اورتوشده را به کمک مختصات GPS دقیق به دست آمده با نرم افزارهای بسیار هوشمند به هم چسبانده، به منظور تولید تصویر از منطقه بزرگتر که می تواند برای اهداف وسیعی استفاده شود. نتیجه نهایی یک تصویر واحد بسیار دقیق و با رزولوشن بسیار بالا است.