غول های تجاری تصویربرداری ماهواره ای کدام اند؟

مقدمه:

در طول سالهای اولیه ی سفر به فضا، تنها کشورهای عضو منابع فضایی اجازه توسعه و ارسال ماهواره ها را داشتند. هر دو مجموعه فضایی ایالات متحده آمریکا و مجموعه فضایی شوروی با استفاده از خلبانان نظامی به عنوان فضانوردان در این راستا عمل می کردند. در طول این دوره، شرکت های تجاری تصویربرداری ماهواره با اپراتورهای خصوصی در دسترس نبوده و هیچ سازمان خصوصی قادر به طراحی و ارائه ماهواره نبود.

در دهه ۱۹۸۰، آژانس فضایی اروپا، شرکت Arianespace  که اولین شرکت ماهواره ای تجاری در جهان است را، تاسیس کرد، . در دهه ۱۹۹۰، دولت روسیه اکثر سهام خود را به  RSC Energia سرمایه گذاران خصوصی فروخت (اگرچه بخش فضایی روسیه در سال های ۲۰۱۳-۲۰۱۴ مجدداً راه اندازی شد). این رویدادها برای اولین بار به سازمان های خصوصی اجازه طراحی، توسعه و ارائه خدمات راه اندازی ماهواره ای را داد. بدین ترتیب شروع دوره ماهواره های خصوصی و تجاری را بایستی اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ دانست.

ادامه مطلب