نقشه چشم انداز زمین های کشاورزی

کشاورزی در حال حاضر ۳٫۸٪ به تولید ناخالص داخلی در جهان کمک می کند، هرچند که سهم آن در طیف کشور های مختلف به طور گسترده ای (۰٪ -۶۰٪) متفاوت است. پیش بینی می شود که جمعیت جهان از ۵/۷ میلیارد در سال ۲۰۱۷ به ۱۵/۹ میلیارد تا سال ۲۰۴۰ افزایش می یابد. و واضح است که این افزایش جمعیت باعث افزایش نیازهای غذایی می شود.

تخمین زده می شود که حدود ۴۰ درصد تولید مواد غذایی بالقوه هر سال توسط حشرات، بیماری های گیاهی و بلایای طبیعی ویران می شود، در حالیکه ۶۹ درصد از آب شیرین جهان برای رشد این محصولات مورد استفاده قرار می گیرد. با افزایش تقاضا ازیک سو، و منابع محدود از سوی دیگر، بخش کشاورزی به دنبال روش های کارامد برای ارزیابی، طبقه بندی و نظارت بر تغییرات محصولات و زمین های کشاورزی می باشد.

روش های سنجش از دوری

زمین، کاربری زمین و تغییرات آنها در چشم اندازهای کشاورزی، از نظر مساحت و تعداد کلاسهای طبقه بندی می تواند با استفاده از تکنیک های سنجش از دور ارزیابی شود. این اطلاعات برای ارزیابی محیط زیست و اکوسیستم مورد نیاز است و به عنوان داده های ورودی برای نقشه برداری و مدل سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

ادامه مطلب