021-88813193

مدل های رقومی ارتفاعی ماهواره ای

مدل های رقومی ارتفاعی ماهواره ای

 

مدل های رقومی ارتفاعی ماهواره ای، معرف تغییرات ارتفاعی زمین به صورت رقومی در وسعت های زیاد (حداقل ۱۰۰ کیلومتر مربع) می باشند. یک مدل رقومی ارتفاعی (DEM) بخش مهم و جدایی ناپذیر بسیاری از پروژه های مکان محور خصوصا در حوزه مهندسی سیویل، معدن، انرژی و مطالعات آکادمیک می باشند. DEMها که با استفاده از تصاویر استریو ماهواره ای تهیه می شوند، سه بعدی اند. تنوع این نوع داده ها مانند تنوع تصاویر ماهواره ای زیاد است. ما برای برای اخذ بهترین و مناسب ترین داده های مورد نیازتان در کنارتان هستیم.

جدول زیر انواع مدل های رقومی زمین را دو فرمت های DSM و DTM در رزولوشن ها و صحت های مختلف نشان می دهد.

جدول مدل های رقومی ارتفاعی (DSM,DTM) استخراج شده از تصاویر ماهواره ای

نام محصول رزولوشن محصولصحت مطلق مورد انتظارامکان استفاده از نقاط کنترلی منبع مورد استفاده
Elevation-1 1mVertical: ≤ 10 m, GCPs: ≤ 1.5 m
Horizontal: ≤ 10.5 m, GCPs: ≤ 1.5 m
بله Pleiades1Tri-Stereo
AES VHP 2mVertical: ≤ 2 m by GCPs
Horizontal: ≤ 2 m, by GCPs
بلهWorldView 1/2, GeoEye-1
Elevation4 4mVertical: ≤ 10 m, GCPs: ≤ 2 m
Horizontal: ≤ 10.5 m, GCPs, ≤ 1.5 m
بلهPleiades-1
AES Precision 4mVertical: ≤ 4 m, by GCPs
Horizontal: ≤ 5 m, by GCPs
بلهWorldView 1/2, GeoEye-1
Elevation88mVertical: ≤ 10 m, GCPs: ≤ 2 m
Horizontal: ≤ 20 m, GCPs: ≤ 2.5 m
بلهSPOT 6/7
Elevation10 10mVertical: 5 to 10 m
Horizontal: 5 to 10 m
خیرTerraSAR-X
WorldDEM 12mVertical: ≤ 4 m
Horizontal: ≤ 10 m
خیرTerraSAR-X + TanDEM-X
Elevation3020mVertical: 10 to 20 m
Horizontal: 15 to 30 m
خیرSPOT 5 HRS

نمونه ها

نیاز به مشاوره جهت سفارش تصویر دارید؟
از اینجا آغاز کنید.
به کانال ما بپیوندید