021-88813193

گمانه اکتشافی

گمانه سوراخ عمیقی است که در سنگ ها احداث می شود و به کمک آن نمونه های استوانه ای شکلی از ماده معدنی و سنگ های اطراف آن موسوم به مغزه در اعماق مختلف به دست می آید. گمانه های اکتشافی عموماً باهدف تهیه اطلاعات بیشتر و کاهش عدم قطعیت تصمیم‌گیری ها حفر می شوند.

در زمین شناسی و اکتشاف معدنمهندسی معدن

به کانال ما بپیوندید