021-88813193

پروانه اکتشاف

پروانه اکتشاف مجوزی است مهلت دار که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می شود و بر اساس آن متقاضی طبق مقررات در محدوده میله گذاری شده اقدام به اکتشاف مواد معدنی مشخص بر اساس طرح تصویبی می نماید.

در زمین شناسی و اکتشاف معدنمهندسی معدن

به کانال ما بپیوندید