021-88813193

لرزه نگاری

در لرزه نگاری، تولید موج به وسیله انفجار، دستگاه های ویبراتور و یا چکش انجام می شود، برداشت های اندازه گیری زمان مسیر امواج نیز توسط ژئوفون های گیرنده انجام می شود. سپس به کمک روابط بین سرعت، زمان و فاصله می توان اطلاعاتی نظیر عمق، شیب, ضخامت لایه ها و تخلخل را بدست آورد.

در زمین شناسی و اکتشاف معدنمهندسی معدن

به کانال ما بپیوندید