021-88813193

طرح اکتشاف

در یک طرح اکتشاف، فعالیت هایی که می بایست در یک محدوده معدنی برای شناخت ماده و یا مواد معدنی انجام گیرد به همراه پیش بینی هزینه های اجرای این طرح و زمان مورد نیاز برای اجرا، متناسب با اعتبار پروانه ارائه می شود.

در زمین شناسی و اکتشاف معدنمهندسی معدن

به کانال ما بپیوندید