021-88813193

روش مغناطیس سنجی

این روش جهت جستجوی مستقیم کانی های مغناطیسی مثل کانی های غنی از مگنتیت و همچنین تعیین عمق، اندازه و یا ساخت زون های مینرالیزه بدون رخنمون کاربرد دارد. از این روش همچنین در مطالعات نفتی و اکتشافات ژئوترمال استفاده می شود. اکتشاف مغناطیسی در خشکی، دریا و هوا انجام می شود.

در زمین شناسی و اکتشاف معدنمهندسی معدن

به کانال ما بپیوندید