021-88813193

درزه

نوعی شکستگی است که در آن هیچگونه جابجایی در بخش‏ های طرفین شکست نسبت به هم رخ نداده باشد، یا مقدار جابجایی به حدی کم باشد که با چشم غیر مسلح دیده نشود. درزه ‏ها راهی برای دخول آب در سنگ‏ ها به وجود می ‏آورند و عمل فرسایش را تسریع می‏ کنند. معمولاً اندازه درزه ‏ها متفاوت است، بعضی از آنها تنها چند سانتی‏متر طول دارند در صورتی که درزه ‏هایی هم یافت می‏ شوند که چند صدمتر نیز طول دارند.

در زمین شناسی و اکتشاف معدنمهندسی معدن

به کانال ما بپیوندید